Trung tâm giao dịch Bất động sản Tây Ninh, Xin Kính chào quý anh chị đầu tư !!!

law(600x300) (7)

Làm sổ đất ngay bây giờ 2023

Người đăng:Mai Văn Chánh

Năm 2023 được dự đoán sẽ là năm quan trọng trong lĩnh vực địa ốc vì sổ đất sẽ được cập nhật. Việc cập nhật sổ đất sẽ mang lại nhiều thay đổi cho thị trường bất động sản. Vì vậy, bất cứ ai quan tâm đến bất động sản đều nên biết những thông tin quan trọng liên quan đến sổ đất 2023.

Làm sổ đất ngay bây giờ 2023
Làm sổ đất ngay bây giờ 2023

I. Sổ đất là gì?

Sổ đất là một giấy tờ quan trọng để chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ sở hữu. Nó cũng cho phép chủ sở hữu thực hiện các giao dịch liên quan đến bất động sản của mình.

II. Tại sao sổ đất lại quan trọng?

Sổ đất là tài sản quan trọng của chủ sở hữu. Nó chứng nhận quyền sử dụng đất và cho phép chủ sở hữu thực hiện các giao dịch liên quan đến bất động sản của mình. Nếu không có sổ đất, chủ sở hữu sẽ gặp khó khăn trong việc chứng minh quyền sở hữu của mình.

III. Làm sổ đất ngay bây giờ 2023

1. Do dự thảo Luật Đất đai bỏ khung giá đất

Luật Đất Đai năm 2023
Luật Đất Đai năm 2023

Trước đây, Luật Đất đai quy định khung giá đất do Chính phủ ban hành định kỳ 05 năm 01 lần, căn cứ khung giá đất của Chính phủ, các tỉnh thành ban hành Bảng giá đất.

Bảng giá đất này chính là căn cứ để tính tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ, tính các khoản phí và lệ phí khác khi làm Sổ đỏ…

Theo dự thảo mới, khung giá đất bị bãi bỏ. Điều 154 của dự thảo này quy định như sau:

Điều 154. Bảng giá đất

1. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ hàng năm được công bố công khai và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm.

Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng bảng giá đất, được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để xây dựng bảng giá đất; trình Hội đồng thẩm định bảng giá đất; căn cứ kết quả của Hội đồng thẩm định bảng giá đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua bảng giá đất trước khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định ban hành.

2. Bảng giá đất được xây dựng theo vị trí. Đối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất thì xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất theo vùng giá trị, thửa đất chuẩn.

Nếu như cuối năm nay, khi dự thảo Luật Đất đai được thông qua, khung giá đất không còn tồn tại, các địa phương được tự ban hành bảng giá đất mà không cần phải đảm bảo không thấp hơn và không cao hơn khung giá đất.

Do đó, các địa phương được tự chủ động xây dựng bảng giá đất theo vị trí. Đặc biệt, dự thảo Luật mới còn cho phép địa phương được xây dựng, điều chỉnh định kỳ bảng giá đất 01 năm một lần, thay vì 05 năm như trước.

Khi đó, rất có thể bảng giá đất sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với hiện nay, tiệm cận hơn với giá đất thực tế trên thị trường.

Như vậy, theo quy định mới này, các chi phí làm Sổ đỏ được cho là tăng lên rất nhiều, bởi các chi phí khi làm Sổ đỏ như tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ… đều được tính căn cứ vào bảng giá đất do địa phương quy định.

Đây chính là lý do đầu tiên mà nhiều người cho rằng nên Làm sổ đất ngay bây giờ 2023 khi chi phí làm Sổ vẫn căn cứ theo bảng giá đất cũ mà bảng giá đất cũ đang được giới hạn bởi Khung giá đất.

2. Quy định khắt khe hơn về điều kiện cấp Sổ cho đất không có giấy tờ 

Cụ thể, khoản 2 Điều 137 dự thảo này quy định đất không có giấy tờ phải là đất không thuộc trường hợp lấn, chiếm.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 135 của Luật này mà không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thì được công nhận quyền sử dụng đất nếu có các điều kiện như sau:

a) Thửa đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp không thuộc trường hợp lấn, chiếm, tranh chấp đất đai;

b) Thửa đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp không thuộc trường hợp lấn, chiếm, tranh chấp đất đai, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Mà trên thực tế hiện nay, trường hợp “lấn, chiếm đất” do khai hoang, du canh, di cư… lại vô cùng phổ biến.

Trước đây, các trường hợp này không có giấy tờ vẫn có cơ hội được cấp Sổ đỏ, còn sắp tới, khi dự thảo Luật Đất đai mới được thông qua, cơ hội này sẽ hoàn toàn không còn nữa.

Vì vậy, nếu như đang sử dụng đất không có giấy tờ, thuộc trường hợp lấn chiếm do quá tình khai hoang, di cư, du canh… và đáp ứng các điều kiện còn lại để được công nhận quyền sử dụng đất, bạn nên đi làm Sổ đỏ ngay trước khi dự thảo Luật mới được thông qua.

Cũng theo dự thảo này, nếu bạn không kịp đi làm Sổ đỏ, mảnh đất mà bạn đang sử dụng có nguồn gốc từ đất lấn, chiếm sẽ không được công nhận quyền sử dụng đất mà chỉ được ghi nhận là người sử dụng đất tại thời điểm đăng ký, được tạm thời quản lý đất đai cho đến khi Nhà nước có quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.

IV. Những thay đổi có thể xảy ra do sổ đất 2023?

Sổ đất 2023 có thể mang lại nhiều thay đổi cho thị trường bất động sản, bao gồm:

A. Tăng giá đất

Khi sổ đất được cập nhật, giá đất có thể tăng do sự hiểu biết rõ hơn về quyền sở hữu đất và sự an toàn hơn trong các giao dịch.

B. Giảm việc tranh chấp đất đai

Việc cập nhật sổ đất sẽ giúp giảm tình trạng tranh chấp đất đai do sự rõ ràng hơn về quyền sở hữu đất.

C. Tạo động lực

D. Khai thác hiệu quả tài sản

Việc cập nhật sổ đất sẽ giúp chủ sở hữu có thể khai thác tài sản của mình hiệu quả hơn, ví dụ như cho thuê hoặc bán đất.

E. Cải thiện quản lý đất

Sổ đất 2023 sẽ giúp cải thiện quản lý đất và tránh tình trạng đất trống, không sử dụng.

V. Làm thế nào để cập nhật sổ đất?

Chủ sở hữu có thể cập nhật sổ đất bằng cách:

A. Liên hệ với cơ quan địa chính

Chủ sở hữu có thể liên hệ với cơ quan địa chính để cập nhật sổ đất. Các cơ quan này có thể cung cấp thông tin chi tiết về thủ tục cập nhật sổ đất.

B. Sử dụng dịch vụ của các công ty bất động sản

Các công ty bất động sản có thể cung cấp dịch vụ cập nhật sổ đất cho chủ sở hữu với mức phí tương đối.

VI. Kết luận

Sổ đất là một giấy tờ quan trọng để chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ sở hữu. Sổ đất 2023 là cập nhật quan trọng và có thể mang lại nhiều thay đổi cho thị trường bất động sản. Chủ sở hữu nên cập nhật sổ đất để tăng tính chính xác và an toàn trong các giao dịch đất đai.

VII. Câu hỏi thường gặp

 1. Sổ đất 2023 sẽ có ảnh hưởng gì đến giá đất?
 • Sổ đất 2023 có thể mang lại tăng giá đất do sự rõ ràng hơn về quyền sở hữu đất.
 1. Làm thế nào để cập nhật sổ đất?
 • Chủ sở hữu có thể liên hệ với cơ quan địa chính hoặc sử dụng dịch vụ của các công ty bất động sản.
 1. Sổ đất là gì?
 • Sổ đất là một giấy tờ quan trọng để chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ sở hữu.
 1. Tại sao sổ đất quan trọng?
 • Sổ đất là tài sản quan trọng của chủ sở hữu và chứng nhận quyền sử dụng đất.
 1. Sổ đất 2023 có thể giúp giải quyết vấn đề gì trong lĩnh vực bất động sản?
 • Sổ đất 2023 có thể giúp giải quyết vấn đề liên quan đến tính chính xác và rõ ràng về quyền sở hữu đất, giúp cải thiện quản lý đất và khai thác tài sản hiệu quả hơn.
 1. Ai có thể cập nhật sổ đất?
 • Chủ sở hữu đất có thể cập nhật sổ đất của mình.
 1. Tôi có thể cập nhật sổ đất miễn phí không?
 • Cơ quan địa chính có thể cung cấp thông tin về thủ tục cập nhật sổ đất miễn phí, tuy nhiên nếu muốn sử dụng dịch vụ của các công ty bất động sản thì phải trả phí.
 1. Nếu tôi không có sổ đất, tôi có thể bán đất được không?
 • Nếu không có sổ đất, việc bán đất sẽ gặp khó khăn do thiếu tính chính xác và rõ ràng về quyền sử dụng đất.
 1. Tôi đã mua đất nhưng chưa có sổ đất, tôi phải làm gì?
 • Chủ sở hữu đất nên cập nhật sổ đất để đảm bảo tính chính xác và rõ ràng về quyền sử dụng đất, cũng như tăng tính an toàn trong các giao dịch đất đai.
 1. Tôi muốn biết thêm về thủ tục cập nhật sổ đất, tôi có thể tìm hiểu ở đâu?
 • Chủ sở hữu có thể liên hệ với cơ quan địa chính hoặc tìm hiểu thông tin trên các trang web chuyên về bất động sản để biết thêm chi tiết về thủ tục cập nhật sổ đất.

Chúng tôi luôn đề cao giá trị và coi khách hàng, thành công của họ là giá trị quan trọng nhất. Sự hài lòng và đánh giá cao của khách hàng chính là động lực lớn để Trung tâm giao dịch Đất Nền Tây Ninh tiếp tục phát triển đi lên làm tốt vai trò là nhà tư vấn hữu ích mang lại các cản phẩm tốt nhất đến với khách hàng và khẳng định được vị thế của mình trên thị trường bất động sản tỉnh Tây Ninh. Mai Văn Chánh

Gần Đây

Người đăng:Tình Cozy
1-tong-hop-du-lich-tay-ninh
Theo quy hoạch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm...
Người đăng:Tình Cozy
img4542-1714901383227708598154-7615
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh...
Người đăng:Tình Cozy
172_duplicate407_61021715230364_dsc00422
Sáng 9.5, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)...
Người đăng:Tình Cozy
Đường Bời Lời
(Xây dựng) – Chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng đường Bời...